Spring til indhold

Persondata- og privatlivspolitik

Persondata- og privatlivspolitik for EM Trafikskole & Køreskole Helsingør

Denne persondata- & privatlivspolitik beskriver, hvordan EM Trafikskole & Køreskole Helsingør  indsamler og behandler personoplysninger på www.em-trafikskole.dk

EM Trafikskole & Køreskole Helsingør behandler de oplysninger, du giver os i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi er naturligvis bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end, hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten.

Vi er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

EM Trafikskole & Køreskole Helsingør videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
EM Trafikskole & Køreskole Helsingør er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet eller modtaget om dig i forbindelse med en tilmelding. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

EM Trafikskole & Køreskole Helsingør
CVR-nr.: 26979870
Telefon: 2085 2441
E-mail: emtrafikskole@gmail.com

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi beholder indsendte oplysninger  i en bestemt periode til brug ved kundeservice. Informationer bruges ikke til markedsføring.
  • Vigtige meddelelser via e-mail eller telefon.


Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger via tilmeldingsformularen, som udelukkende kun sender informationer på mail, som ligger på Simply’s servere, og som også er underlagt persondataordningen.

Oplysningerne indsendes af kunden selv; som er: Navn, Efternavn, Email, Telefon, Postnummer og By.

Modtagere eller kategorier af modtagere
EM Trafikskole & Køreskole Helsingør videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine indsendte personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Opbevaring af dine personoplysninger
EM Trafikskole & Køreskole Helsingør kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

EM TRAFIKSKOLE

Vi er til for at hjælpe dig på vej! Vi har altid vores elevers behov i fokus, og vi underviser med faglig stolthed. Det skal være sjovt, og læreligt at tage kørekort. Det stræber vi efter!

EM TRAFIKSKOLE & KØRESKOLE HELSINGØR

Gurrevej 124
3000 Helsingør 

Tlf.: 20852441
Email: emtrafikskole@gmail.com