Spring til indhold

Praktisk information

Inden du starter

Hvornår må jeg starte på kørekort?
Du kan tidligst starte på dit kørekortforløb 3 måneder før du fylder 17 år. Hvis du er 16 år, kan du aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år, og for den praktiske prøve skal du være fyldt 17 år.
Hvad hvis jeg er i tvivl om valg af køreskole?

Er du i tvivl om dit valg af køreskole, er du velkommen til at komme forbi og få en uforpligtende samtale om kørekortprocessen. Man kan altid ringe og give et kald eller komme til en teoriaften, da det er vigtigt for mig som kørelærer, at du er tryg helt fra start. Du kan få svar på alle dine spørgsmål, eller bare lige få sat ansigt på køreskolen og mig.

Hvorfor skal jeg have førstehjælpbevis?

Det er et lovkrav, at alle lærer trafikrelateret førstehjælp, for at få kørekort. Førstehjælpsbeviset skal tages før du kan aflægge køreprøven.

 

Formålet med førstehjælpskurset er at give dig viden og færdigheder, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker, og gøre en væsentlig forskel indtil ambulancen ankommer. Et førstehjælpskursus varer 8 timer og indeholder førstehjælp i basal hjerte-lunge-redning, færdselsrelateret førstehjælp og brugen af hjertestarter.

Hvad er mindste krav til kørekort til personbil?
  • Teori: Mindst 29 lektioner á 45 minutter
  • Kørsel: Mindst 24 lektioner á 45 minutter heraf 8 på baner og 16 på vej.

 

Vi gør opmærksom på, at de fleste elever har brug for mere end de 16 kørelektioner.

Hvad er en manøvrebane?

Manøvrebanen er en lukket øvelsesplads, som er det første sted du skal lære at køre bil, det kaldes også for ”kravlegården”. På manøvrebanen får du mulighed for at lære at betjene køretøjet under trygge rammer inden du skal ud på de vejene.

Teoriprøven

Hvor mange gange skal jeg have teoriundervisning?

Du skal som minimum have teoriundervisning 8 gange, men vi tilbyder ubegrænset teoriundervisning til teoriprøven er bestået, så du kan tage alle de timer du har behov for.

Kan jeg tage alt teori først og gemme kørelektionerne til senere?

Ifølge loven skal teori- og praktiskundervisning tages samtidigt. Efter hver teoriundervisning skal man afprøve det lærte praktisk. Det betyder at du skal til teoriundervisning en gang om ugen, og så skal du ud at køre 1-2 gange inden næste teoriundervisning.

 

Du vil få udleveret en lektionsplan til den første teoriundervisning, som vi vil følge nøje både med hensyn til teori- og køreplan.

Hvornår skal jeg tilmelde mig teoriprøven?

Ifølge loven skal du have minimum 14 køretimer, før du kan tilmeldes en teoriprøve. Derudover skal du også have et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, lægeerklæring og pasfoto før vi kan booke en teoriprøve.

 

Hvis du er 16 år gammel, kan du først aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år.

Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?

Du skal huske at medbringe ansøgningen og lektionsplanen, som er underskrevet af kørelæreren og et gyldigt pas.

 

Hvis ikke du har danskborgerskab, skal du også have opholdstilladelse med.

Hvordan vil teoriprøven foregå?

Teoriprøven består af 25 billeder og tager ca. 30 minutter. Hvert billede vil spørge ind til 2 til 4 spørgsmål, og du vil ved alle spørgsmål enten kunne svare ja eller nej. Der ligger papir på pladserne til at krydse jeres besvarelser.

 

Under prøven er det vigtigt at du spidser ører, da stemmen og billederne kører automatisk, og der ikke er mulighed for at genhøre/gense et spørgsmål.

 

Når prøven er overstået vil du blive sendt ud, mens den sagkyndige læser besvarelserne igennem. Når han er færdig vil han komme ud med prøveresultaterne til jer.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?
Ud af de 25 billeder må du højst have fejl i fem billeder for at bestå prøven. Et forkert kryds for et billede, tæller ligeså meget som fire forkerte kryds på det samme billede.
Hvad sker der hvis jeg kommer for sent til teoriprøven?

Hvis du kommer for sent, dvs. er kommet efter at døren til lokalet er lukket, får du ikke lov til at deltage til prøven af politiet. Det betyder, at prøven og dine penge går til spilde, og at du bliver nødt til at bestille en ny prøve og betale prøvegebyret på den nye prøve.

 

Vi anbefaler at du mindst et kvarter før prøven starter er ved politiet, for at undgå stress skal du helts møde op i god tid.

Køreprøven

Hvad skal jeg medbringe til køreprøven?

Ligesom ved teoriprøven, skal du huske at medbringe ansøgningen og lektionsplanen, som er underskrevet af kørelæreren og et gyldigt pas.

 

Hvis ikke du har dansk statsborgerskab skal du også have din opholdstilladelse med.

Hvornår skal jeg op til køreprøven?

Når du har bestået din teoriprøve kan din kørelærer bestille en tid til køreprøven, når kørelæreren vurderer at du er klar. Afhængig af travlheden hos de sagkyndige kan der være 3-4 ugers ventetid inden du kan komme til køreprøve, og det kan tidligst blive på din 17-års fødselsdag.

Hvilken bil tager jeg prøven med?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolevognen, dvs. den bil du har øvet dig i, og kender til.

Hvordan foregår køreprøven?

Vi mødes 45 minutter før prøven starter. Her gennemgår vi bilens teknik en sidste gang, og kører så en opvarmningstur, og så slutter ved politiet hvor vi skal mødes med den køreprøve sagkyndige.

 

Når den sagkyndige kommer, kigger vedkommende dine papirer igennem og efterfølgende stiller vedkommende spørgsmål om bilens teknik. Efter at du tilfredsstillende har besvaret spørgsmålene, indtager den sagkyndige kørelærens plads, og iagttager dine færdigheder i at køre bil sikkert gennem trafikken. Den praktiske køreprøve har normalt en varighed mellem 20 til 45 minutter, hvorefter den sagkyndige vurderer din kørsel.

 

Efter endt køreprøve, vil du af den sagkyndige få resultatet at vide.

Hvad nu hvis jeg bliver forhindret i at møde op til køreprøven?

Bliver du forhindret i at møde op til køreprøven, skal du melde afbud senest 5 hverdage inden kl. 12.00, så andre kan få glæde af køreprøven.

 

Hvis du ikke overholder denne tidsfrist, vil der være et gebyr på kr. 1.000,- for berammelse af en ny prøve.

EM TRAFIKSKOLE

Hos os lærer du at kører sikkert – det handler ikke bare om at få kørekortet. Som med så mange andre ting gør øvelse mester, og det tager mange år, at blive en god og sikker bilist. Derfor hjælper vi dig så du som ny bilist klædes bedst muligt på under uddannelsen. 

EM TRAFIKSKOLE & KØRESKOLE HELSINGØR

Gurrevej 124
3000 Helsingør 

Email: emtrafikskole@gmail.com