Spring til indhold

Kørekort til 17 årige

Samtykkeerklæring

Er du 17 år, og ønsker at gøre brug af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige, skal dine forældre eller værge give samtykke til at der kan udstedes kørekort til kategori B (almindelig bil). En samtykkeerklæring skal sendes til en valgfri kommune. Kommunen vil vurdere, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, fastsætter krav om køreprøver og opkræver betalingen.
 

Når du har bestået teori- og køreprøven til Almindelig Bil, får du udstedt et kørekort i EU-format til kategori B, påført koden 141. Dette betyder, at indtil du fylder 18 år, er du omfattet forsøgsordningen og er underlagt særlige regler for kørsel, herunder kravet om, at du kun må køre sammen med en ledsager med gyldigt kørekort, ligesom du kun må køre bil i Danmark.

Når du fylder 18 år, vil kodens funktion automatisk blive ophævet, og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får som udgangspunkt ikke et nyt kørekort. Der er mulighed for, hvis du ønsker det, når du fylder 18 år at få udstedt det, der hedder et duplikatkørekort. 

 

Særligt vedrørende ledsagere

Det er dit ansvar som fører af bilen, at din ledsager er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. I forbindelse med en eventuel straffesag, skal du kunne dokumentere, at du har oplyst ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde.

Du selv skal kunne dokumentere, at du har informeret ledsageren om de krav til, der stilles til ham/hende. Derfor er det en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. 

Du bør udfylde blanketten en gang for hver ledsager, som du har med i bilen. Blanketten kan herefter opbevares i bilen eller af dig, som fører af bilen.

For at fungere som ledsager er det et krav, at ledsageren skal være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i 10 år eller mere. Grunden til kravet om et dansk kørekort er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere, om kørekortet har været frakendt i perioden. 

EM TRAFIKSKOLE

Hos os lærer du at kører sikkert – det handler ikke bare om at få kørekortet. Som med så mange andre ting gør øvelse mester, og det tager mange år, at blive en god og sikker bilist. Derfor hjælper vi dig så du som ny bilist klædes bedst muligt på under uddannelsen. 

EM TRAFIKSKOLE & KØRESKOLE HELSINGØR

Gurrevej 124
3000 Helsingør 

Email: emtrafikskole@gmail.com